Colofon

Stichting Jeannette Noëlhuis
Dantestraat 202
1102 ZR Amsterdam

+31 (0) 20 – 699 8 996

noelhuis@antenna.nl 
www.noelhuis.nl

(NB: e-mail alleen voor niet-spoedeisende zaken!)

NL10 TRIO 0379 2032 19 (dit is veranderd in 2018!)
Overweegt u te geven, kijk dan in onze bedelnap.

Over ons

Dit magazine wordt uitgegeven door het Jeannette Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten.

n het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de onaanzienlijksten horen in deze tijd ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom leven we samen met ongeveer 12 mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen. Sommigen van ons dragen financieel bij, anderen krijgen kost en inwoning.

In onze kerngroep en gemeenschap werken christenanarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, jong en iets minder jong, bewust baanlozen en voltijds werknemers, man en vrouw, homo en hetero, samen onder één dak. De Catholic Worker beweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We zien het als een persoonlijke taak van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

 

Staand van links naar rechts: Willem van Engen—Cocquyt, Susan van der Hijden, Frits ter Kuile, Yemi Jimo, Daan Savert. Zittend van links naar rechts: Talitha van Engen—Cocquyt, Amelie Reinhard, Maria Meinora, Gerard Moorman en Margriet Bos. Niet op de foto Wanda, Gerritjan, Marie, Teun en Lola Huinink.

We laten ons graag uitnodigen

Wij vinden het leuk om bij huiskamer-, kerk-, vluchtelingen-, milieu- & klimaat samenkomsten te komen vertellen over ons werk. Wij zien uw uitnodiging tegemoet!