Colofon

Jeannette Noëlhuis

Dantestraat 202

1102 ZR Amsterdam

+31 (0) 20 – 699 8 996

noelhuis@antenna.nl 
www.noelhuis.nl

(NB: e-mail alleen voor niet-spoedeisende zaken!)

NL10 TRIO 0379 2032 19
Overweegt u te geven, kijk dan in onze bedelnap.

Over ons

Dit magazine wordt uitgegeven door het Jeannette Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten.

In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de onaanzienlijksten anno 2023 horen ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom leven we samen met elf tot achttien mensen zonder papieren (afhankelijk van het aantal kinderen dat bij ons woont), die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen. Sommigen van ons dragen financieel bij, anderen krijgen kost en inwoning.

In onze kerngroep en gemeenschap werken christen-anarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, jong en iets minder jong, bewust baanlozen en voltijds werknemers, vrouw en man, homo en hetero, samen onder één dak. De Catholic Worker beweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We zien het als een persoonlijke taak van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

Staand van links naar rechts: Frits ter Kuile, Gerard Moorman, Anna Kirmer, Wanda Huinink, Susan van der Hijden, Yemi Jimo en Gerritjan Huinink. Zittend van links naar rechts: Margriet Bos, Miloš Růžička, Maria Meinora, Daan Savert en Nikki Apeldoorn.

We laten ons graag uitnodigen

Wij vinden het leuk om bij huiskamer-, kerk-, vluchtelingen-, milieu- & klimaat samenkomsten te komen vertellen over ons werk. Wij zien uw uitnodiging tegemoet!