Agenda

Gebedsvieringen

Elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond is er een oecumenisch avondgebed om 20.00 uur. Speciale vieringen zijn er op de volgende maandagen:

Etty Hillesum
  • 4 september: viering rond Janusz Korczak (1878-1942), een Pools-Joodse kinderarts met bijzondere en liefdevolle opvoedingsmethodes. Hij werd samen met 200 kinderen uit zijn weeshuis in Treblinka vermoord.
  • 30 oktober: viering rond het ‘Catacomben Pact’ dat op het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (november 1965) werd ondertekend door 42 bisschoppen. Ze engageerden zich voor een arme, open Kerk met een voorkeurskeuze voor de armen. Tijdens de Amazonesynode in oktober 2019 kwam opnieuw een groep mensen bijeen in dezelfde Catacomben – bisschoppen, priesters en leken – om een hernieuwd pact te ondertekenen waarin zij zich engageren voor armgemaakten en voor de aarde.
  • 27 november: viering rond Etty Hillesum (1914-1943), geboren in een Nederlands-Joodse familie. Zij werd bekend na publicatie van het dagboek dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield. Zij verwoordde op indrukwekkende wijze haar innerlijke ontwikkeling te midden van oorlog en jodenvervolging.

Films

30 juni: Tambien la lluvia (‘Zelfs de regen’, Spanje / Mexico 2011): Een filmploeg is in Bolivia om een film op te nemen over Columbus en de manier waarop Spanjaarden de oorspronkelijke bevolking destijds behandelden. De opnames verlopen min of meer soepel totdat er een conflict uitbreekt over de privatisering van de watervoorziening. Probleem is dat een van de lokale actoren een vooraanstaand activist is in de protestbeweging.

22 september: Our Daily Bread (Oostenrijk, 2006). Poëtische documentaire over ons voedsel, doorgeschoten technologie, globalisering en grootschaligheid.

27 oktober: Dead Man Walking (VS, 1995). Deze meermaals bekroonde film is gebaseerd op het gelijknamige boek van zuster Helen Prejean. Zij kreeg contact met een ter dood veroordeelde moordenaar en zette zich daarna onvermoeibaar in tegen de doodstraf.

24 november: All That Breathes (India, VK, VS 2022). De luchtvervuiling in New Delhi is soms zo ernstig dat vogels dood ter aarde storten. Deze documentaire volgt twee broers die zich het lot van de dieren aantrekken. Tegen de achtergrond van groeiende spanningen die de situatie alsmaar hopelozer maken, is het hoopgevend dat er mensen zijn die het allemaal wél iets kan schelen.

15 december: Paved Paradise (Nederland, 2023). Wetenschapsjournalist Hidde Boersma en  filmmaker Karsten de Vreugd gaan samen op een wereldwijde zoektocht naar hoe de meest duurzame voedselproductie er uitziet.

EN VERDER

Volkel Peace Camp op  4 – 10 augustus

Wij organiseren een vredes kamp bij de vliegbasis Volkel rond Hiroshima en Nagasakidag. Meer informatie vind je op https://korrelzout.noelhuis.nl/article/35.1/welkom-op-het-vredeskamp-volkel/ en op https://noelhuis.nl/peace-camp-volkel-2023/.

Op maandag 7 augustus rijdt de Theaterstraatbus vanaf Amsterdam via station Den Bosch naar de blokkade. Vanaf 12 uur, als het lucht alarm gaat, blokkeren we voor elk jaar sinds 1945 een minuut de twee poorten van de vliegbasis. We hopen de basis dus 78 minuten te sluiten om zo onze hoop dat de basis voorgoed gesloten wordt en de schepping zonder kernwapens en militaire vervuiling kan bloeien, tot uitdrukking te brengen. Als je mee wil rijden, kun je je via deze link in de Signal groep aanmelden: https://tinyurl.com/Bus-naar-Volkel

Het Noelhuis Feest op 16 september

Laudato Si’ samenkomst op 23 september 

Van 13.30 u. tot 17.00 u. in de tuin van de Urbanuskerk, naast station Duivendrecht. Met: 

  • workshops, o.a. door Noëlhuis, Dorothy Gemeenschap, Christian Climate Action en Grootouders voor het Klimaat
  • een scheppingsviering
  • na afloop soep met brood rond het vuur en een veganistische barbecue met wat ieder zo meeneemt om te delen. 

Organisatie: Laudato Si’-werkgroep van de Clara & Franciscusparochie en Jeannette Noëlhuis.

Haak- en breiavonden: 28 september en 30 november

“Breien en haken zijn een spirituele oefening, en een daad van verzet,” aldus Daan. Doe mee en vindt “rust in je hoofd en vreugde in je hart.”

14 en 15 oktober: Verdiepend weekend met The Work That Reconnects van Joanna Macey onder leiding van Annette Wijbrans en Marjorie Lumet. We zoeken naar de verbinding met onszelf, elkaar en de plek waar we wonen; de Aarde. Via dit contact met onze eigen verweven natuur, zoeken we de inspiratie, moed en veerkracht om temidden van een planetaire crisis de chaos onder ogen te zien en ons te bewegen richting een sociale en ecologische transitie van onze samenleving.

Locatie: waarschijnlijk Utrecht (met overnachting). Kosten: naar draagkracht. Voertaal: Nederlands (de trainers spreken Engels en Nederlands). Voor meer informatie en opgave, e-mail naar noelhuis@antenna.nl

Vegan bakavond: 19 oktober

De taarten van onze huisgenote Ilmira zijn wereldberoemd in de Dantestraat en omstreken. Leer van haar de kneepjes van het vak. 

Allerzielenherdenking vluchtelingen: 5 november

Om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Organisatie: Raad van Kerken Amsterdam, Jeannette Noëlhuis, Protestantse Diaconie en Sant’ Egidio.

Van harte welkom om voorafgaand aan een gebedsviering, ronde tafelgesprek, haak- brei-, bak- of filmavond bij onze maaltijd aan te schuiven (om 18.00 uur). Aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.30 u. Bel wel even van tevoren om je aan te melden.